گارانتی بین المللی چمدان و کوله های دلسی

Saturday، ۱۴ Tir ۱۳۹۹

چمدان به دلیل نحوه ی برخورد و اساس استفاده کالایی پر مصرف و آسیب پذیر است که مهم ترین روش مشتری مداری در ارائه ی آن خدمات پس از فروش است.

با افتخار اعلام می داریم امروز بهترین در انجام این کار مهم می باشیم .

چمدان های دلسی با گارانتی 2 ، 3، 5 ،10 و مادام العمر خود به خودی به بزرگترین شعار مشتری محور ما تبدیل شد .

این گارانتی ها در 110 کشور قابل استرداد و جامع پذیر می باشد .