پلی پرو پیلن چیست ؟

Monday، ۱۶ Tir ۱۳۹۹

پلی پرو پیلن

یکی از پر مصرف ترین بسپار های دنیاست فرم پذیری و تنوع طیفی این محصول شیمیایی میتواند داریره ی مصرف آن را افزایش دهد

ولی در صنعت چمدان به دلایل زیر در دوره تولید چمدان بسیار پر استفاده بود.

* در مقایسه با دیگر بسپارها ارزان تر است

* پلی پرو پیلن در سال 1970سبک ترین بسپار موجود بود

* انعطاف پذیری و خواص فیزیکی و شیمیایی منعطف و در نتیجه طیف تولید بزرگتری داشت

* استحکام بیشتر نسبت به بسپار های دیگر در زمان خودش

دلسی ژانر تولید جدید چمدان را با تحول رو به رو کرد و گوی سبقت را از دیگر رقیبان ربود ، دیری نپایید تا تولید چمدان هارد رواج و سیکل تولید و مواد مصرفی آن

بسیار متنوع و گسترده شد پس از پلی پرو پیلن ماده ای مقاوم و متفاوت جایگزین این ماده شد