پلی استر چیست؟

Tuesday، ۱۷ Tir ۱۳۹۹

پلی استر

پلی استر یک محصول پتروشیمی است.برای تولید این فراورده دو ماده شیمیایی در مجاورت کاتالیزر مناسب قرار میگیرید

تا پلیمر حاصل از ترکیب این دو ماده اولیه توسط پمپ از صفحات رشته ساز عبور داده شود که تحت تاثیر هوای سرد شکل الیاف به خود بگیرد.

عمده ی چمدان های امروزی از این نوع پارچه تولید میشود. شناخت و مرغوبیت این نوع پارچه بر اساس شناسنامه پارچه میسر است .

هر نوع محصول تولید شده از این پارچه دارای توضیحی از میزان تراکم پلاستیک و نوع دانه کشی ان با واژه ی بین المللی دنیر است.

میزان دنیر پارچه مشخص کننده این مضمون است که پارچه به چه میزان توانایی تولید میشود.دنیر پارچه های چمدان از 320 شروع و تا 1620 دنیر

در بعضی پارچه ها ادامه پیدا می کنند.

پارچه 1620دنیر سر سخت ترین رقیب برای پارچه های پلی امید است.