پارچه تفلون چیست؟

Tuesday، ۱۷ Tir ۱۳۹۹

پارچه تفلون

پارچه طی فرایندی نسبت به نفوذ مایعات مقاوم تر می شود . در پارچه های تفلون نشت مایعات داخلی و خارجی وجود ندارد و

لک های خشک مثل خاک و گل بسیار راحت از بین میرود همچنین هر نوع کثیفی از سطح این پارچه در حد قابل قبولی از بین میرود