مزیت چمدان با زیپ سکیور نسبت به چمدان با زیپ معمولی

Saturday، ۳۱ Khordaad ۱۳۹۹

زیپ چمدان : از دید کارشناسی به چمدان امنیت و ایمن نگه داشتن اموال داخل چمدان حایز اهمیت ویژه ای است

زیپ دبل با 41 برابر مقاومت بیشتر میتواند امنیت چمدان را به صورت فاحش تغییر دهد .

در این ساختار بر خلاف دیگر زیپ های معمولی ماشین زیپ ، دو زیپ را همزمان باز و بسته میکند که هم نفوذ پذیری نسبت به مایعات را کاهش میدهد

هم فشار اجناس از داخل چمدان باعث باز شدن زیپ نمی شود و مهم ترین کاربرد آن ، مدت زمان سرقت را به حد قابل توجهی افزایش می دهد

امروزه چمدان های دلسی با استفاده از شیوه های نوین ریخته گری توانسته زیپ هایی به صورت یک پارچه و متمایز تولید کند که نظیر آن را می توانید در مدل هایی

مانند مونت مارتر و مونت روژ مشاهده نمایید .